Känslor driver beslut.

Skapa känslor kring

ditt varumärke.

Our service
Read more

Our service
Read more

Ditt varumärke behövs i dina kunders medvetande 
just när de vill köpa.

Ta vår hjälp när tiden, inspirationen eller expertisen tryter.

PRODUKTION

Rakt på sak med formgivning, bild och/eller text. Vi är redo med copy/skribent, formgivare och anställd fotograf.

Flera av våra kunder har redan en kommunikationsstrategi eller en grafisk profil. Vi är vana att följa och utveckla dem tillsammans med våra kunder.

 

KAMPANJER

Vi utvecklar kampanjer för att nå ett kundsegment ni redan isolerat. Vi gör en mindre nulägesanalys, och arbetar därefter i samarbete med er fram materialet och ser till att det når ut som tänkt. Vi bygger in mätvärden i kampanjen efter satta mål, för enkel uppföljning.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Ta hjälp av oss för att skilja ut er från andra i branschen. Arbetet ger resultat som man sedan har användning av i många år.

Fördelar
1. Underbygga och försvara prisnivåer
2. Likrikta och förtydliga all kommunikation internt och externt.
3. Underlätta bred kännedom, äkta lojalitet, och snabb införsäljning
4. Svara på frågan ”Varför ska man välja er framför andra?”

NÅGRA EXEMPEL

Banners i statiskt eller rörligt format Nyhetsbrev Direktreklam Design och produktion av kampanjhemsidor Digitala kampanjer Annonsproduktion Broschyrer Foldrar Mässmonter Mässtidningar Events Kampanjer och aktivitetsplaner inom social media Facebookgrupper YouTube-kanal  Kommunikationsplattform Varumärkesstrategi Positionering Aktivitetsplaner Grafisk profil  PR-kampanjer Grafiska manualer Logotyper Pressmeddelanden Visitkort Kundtidning

Klicka för exempel på vad vi har gjort.

 

Se vad våra kunder tycker

“Jag är riktigt nöjd, känner verkligen att detta lever, bra jobbat, en bra uppväxling av bef webbplats.”

Johnny Gunnarsson, vd Palm & Partners

”Vi kan ha hög svansföring i kontakt med återförsäljare. Vi har tryckt
ny ­upplaga av foldern och vill vidareutveckla konceptet
‘Från slott till bord”.

Hans Ramel, slottsherre Övedskloster

palmpartners_logo_foretag_280px
vellinge_logo_foretag_280px
fitness247_logo_foretag_280px
hjalpmedelsteknik_logo_foretag_280px
omena_logo_foretag_280px

Välkommen du också!

Magnus Tender

VD, Identitet