Halv Femme

Förstklassigt första intryck

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att skapa professionella presentationsmallar som speglar företagets varumärke och värderingar.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

KUNDEN VILLE HA PRESTATIONSMALLAR som inte bara var visuellt tilltalande, utan också effektiva i att övertyga nya och befintliga kunder om att välja bemt AB. Vi behövde hitta rätt balans mellan bild, text och design som skulle förmedla företagets budskap på ett kraftfullt och övertygande sätt.

identitet_dub_line

Lösning

VI EFTERSTRÄVADE ETT FORMSPRÅK som upprätthöll kontinuiteten med kundens redan etablerade varumärke – men att lyfta det till nästa nivå. Genom att föra in ny grafik och dynamiska animeringar i presentationerna förstärkte vi kärnbudskapet och gjorde samtidigt presentationsupplevelsen mer engagerande och spännande för åhörarna. Vår copywriter tog fram text som är tydlig, koncis och överensstämmande med företagets unika röst.

3622
369

Resultat

NÄR BEMT AB:S ANSTÄLLDA HÅLLER EN PRESENTATION, oavsett ämne, är den visuellt tilltalande, strukturerad och i linje med företagets profil och värderingar. Det bidrar till ett professionellt och seriöst intryck som gör det lättare för kunderna att välja bemt AB.