Halv Femme

Från trist till taggat i viktig fråga

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att utveckla och implementera en varumärkesstrategi för det ESF-finansierade projektet Digips.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

SYFTET MED PROJEKTET VAR ATT förbättra kommunikationen i arbetsmarknadsfrågor, både inom kommunerna och externt mot allmänheten. Vi ville skapa en sammanhängande varumärkesupplevelse oavsett var och hur målgruppen exponerades för Digips som koncept. En utmaning i detta var att engagera en bred målgrupp i ett ämne som ofta uppfattas som torrt och lite tekniskt. För att lyckas krävdes en stark och tilltalande visuell identitet som kunde fungera både digitalt och fysiskt.

identitet_dub_line

Lösning

I BÖRJAN FUNGERADE VI som konsulter för att staka ut den strategiska riktningen för projektets interna och externa kommunikation. Sedan, i tätt samarbete med kunden, skapade vi en enhetlig visuell identitet som speglade projektets kärnvärden: innovation, tillgänglighet och samarbete. Den grafiska profilen användes sedan i allt från digitala presentationer vid webbinarier till foldrar som låg framme i mässmontrar.

3622
369

Resultat

GENOM VÅRT NÄRA SAMARBETE MED kunden lyckades vi etablera en stark identitet och närvaro för varumärket Digips. Utan att tappa bort det seriösa och professionella i budskapet förde vi in bilder, grafik och text som lättade upp och gjorde materialet mer tillgängligt för en bred målgrupp.