Halv Femme

Kreativ kommunikation för en inkluderande arbetsmarknad

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att utveckla ett enhetligt grafiskt koncept för det kommunala samverkansprojektet Halv Femme.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

PROJEKTET DREVS AV kommunerna i Familjen Helsingborg tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att underlätta för utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Vår utmaning var att skapa ett kulturellt inkluderande, pedagogiskt och lättillgängligt material för människor med olika bakgrunder och hålla ihop det i en tydlig visuell identitet som samtidigt var både informativ och engagerande.

identitet_dub_line

Lösning

FÖRST AGERADE VI KREATIVT BOLLPLANK i kundens strategiska och taktiska process. Vår roll var här att hitta en visuellt konsekvent inramning av projektets syfte och innehåll. Vi tog fram en färgpalett, grafik, symboler och typsnitt som kunde tala till den ovanligt breda målgruppen. Konceptet fick sedan genomsyra alla kommunikationsformer: broschyrer, informationsfoldrar, mallar och, inte minst, UX/UI till en digital kommunikationsverktygslåda där arbetssökande och arbetsgivare kunde mötas. Förutom det grafiska utvidgades vårt uppdrag till att även producera webbinarier och videor. Vi tog bland annat fram en interaktiv filmupplevelse där kommunernas medarbetare fick prova på att själva ha rollen som arbetssökande på intervju.

3622
369

Resultat

MED EN TYDLIG GRAFISK IDENTITET lyckades kunden nå ut med en klar och sammanhängande kommunikation över alla projektets delar. Färgpaletten, symbolerna och typsnitten togs emot väl av den breda målgruppen, vilket var avgörande för projektets framgång. Med vår användarvänliga UI-/UX-design blev den digitala kommunikationsverktygslådan en central kontaktyta mellan arbetssökande och arbetsgivare. Även den interaktiva filmupplevelsen blev en framgång genom att kommunernas medarbetare fick möjlighet att sätta sig in i och empatiskt förhålla sig till de utmaningar som utrikesfödda kvinnor möter som arbetssökande.