Henda

Att lägga grunden för större visioner

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att positionera byggföretaget Henda som ett alternativ inte bara för privatpersoner, utan även för större aktörer i behov av en totalentreprenör.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

HENDA ÄR ETT FRAMGÅNGSRIKT BYGGFÖRETAG med kunder över hela Skåne. När de kontaktade oss var det för att få hjälp med att bredda sin kundbas: förutom mindre uppdrag ute hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar ville de tydligare positionera sig som ett självklart alternativ för större aktörer som fastighetsförvaltare och företag. Utmaningen var att hitta det unika med Henda och positionera dem i förhållande till konkurrenterna på B2B-marknaden.

identitet_dub_line

Lösning

FÖR ATT LYCKAS MED UTMANINGEN rekommenderade vi en omarbetning av Hendas hela marknadsföringsplattform. Vi valde att ta fasta på det som i alla år gjort företaget så uppskattat av privatpersoner – deras förmåga att lyssna på kunden – och att lyfta fram det som ett unikt och viktigt värde även för större kommersiella uppdragsgivare.

Utgångspunkten för omdaningen blev en ny tagline – "De bästa byggarna lyssnar" – och en uppfräschad grafisk profil med begreppet lyhördhet i fokus. Den gamla logotypen som förde tankarna till småhus och villor har fått en stiliserad, mer professionell karaktär. Där konkurrenterna på sina webbplatser gärna visar upp byggarbetsplatser och tomma objekt sticker Henda ut genom att lyfta fram det viktigaste: den nöjda slutanvändaren av det färdiga bygget.

3622
369

Resultat

I ALLT FRÅN TEXT OCH BILD på webbplatsen till bilarnas foliering har Henda tagit ett viktigt steg mot en tydligare identitet som särskiljer dem från konkurrenterna.

Kunderna uppskattar lyhördheten som Henda förmedlar i allt de gör. Denna styrka har de tagit med sig in i en ny era för företaget, där Henda inte bara ses som en pålitlig partner för privatpersoner, utan som en resursstark innovatör som framgångsrikt förenar hårda och mjuka värden.