Naturskyltar – Landskrona stad

Formspråk i harmoni med naturen

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att ta fram ett grafisk manér för utformningen av kommunens naturskyltar.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

NATUREN TILLHÖR ALLA – allt från småbarnsfamiljer med matsäck till fokuserade fågelskådare och glada motionärer. Därför var det viktigt att hitta ett neutralt och balanserat formspråk som kunde tilltala människor med olika behov och intentioner i naturen. Designen behövde vara flexibel nog att kunna anpassas till varierande mängder information och antal bilder, samtidigt som form och färger behövde smälta in naturligt i omgivningarna.

identitet_dub_line

Lösning

VI VALDE ATT UTGÅ FRÅN ETT NATURNÄRA färgschema som harmonierar väl med naturens mångskiftande nyanser. Layouten är enkel att jobba med för att kommunens medarbetare ska kunna anpassa innehållets omfattning och komplexitet när de tar fram nya skyltar. I layouten jobbade vi med raka linjer och tydligt avgränsade grafiska element som ger struktur och överskådlighet, även på håll. Symboler och typsnitt är neutrala och lätta att tyda, samtidigt som texten varvas med infografik och bilder för att läsaren själv ska kunna välja väg genom informationen.

3622
369

Resultat

MED GENOMTÄNKTA OCH TYDLIGA RIKTLINJER för hur naturskyltarna ska utformas har processen att skapa nya skyltar förenklats för kommunens medarbetare. Naturbesökaren känner igen kommunens tydliga formspråk och kan enkelt lita på informationen som presenteras. Skyltarna har blivit ett värdefullt pedagogiskt inslag i naturen genom att göra det möjligt för en bred publik av olika åldrar och bakgrunder att lära sig mer om de lokala omgivningarna. Tack vare en varsam färgsättning smälter skyltarna in sömlöst i landskapet. De pockar inte på uppmärksamhet, men finns där för den som är intresserad.