Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Med glädjen som koncept

Identitet_dots_d4

Uppdraget: Att tillsammans med kundens kommunikatörer utveckla konceptet bakom affärs- och utbildningsplattformen Optima och marknadsföra den till rätt målgrupp.

identitet_dub_line
Skärmavbild 2023-11-28 kl. 13.36.44

Utmaning

STR VILLE STÄRKA SIN POSITION som marknadsledande på trafikutbildningsområdet. Som ett led i detta hade de tagit fram en ny affärs- och utbildningsplattform: Optima. Utmaningen var att ta fram en identitet för den tekniska lösningen, att kommunicera fördelarna jämfört med konkurrenter och att övervinna ett visst motstånd hos målgruppen mot att byta till ett nytt affärssystem.

identitet_dub_line

Lösning

VI JOBBADE I NÄRA SAMARBETE MED STR för att sätta oss in i dagens trafikutbildares behov. STR är en etablerad branschorganisation som länge har jobbat framgångsrikt med sin profil och framtoning. Som varumärke står de för hög trovärdighet och expertis.

Under arbetet framträdde ett återkommande tema som vi beslutade att jobba vidare med: Optimas potential att skapa glädje för trafikutbildare och deras elever. Färgerna, typsnitten och designelementen som utgör Optima-konceptet respekterar varumärkets kärnidentitet och skapar samtidigt positiva associationer till den nya produkten. Värmen och glädjen hos människorna runt Optima är ständigt närvarande.

För att väcka intresse och maximera exponeringen använde vi reklamfilm, digitala och postala utskick samt en webbplats byggd från grunden. Syftet var att nå ut till trafikutbildare i olika skeden av köpprocessen genom att tala både till de emotionella och de rationella delarna av att fatta ett köpbeslut:

  • I en serie reklamfilmer producerade i samarbete med STR visade vi med värme och humor hur Optima skapar glädje i trafikutbildaren Ullas och hennes elevers vardag.
  • I riktade digitala och postala utskick lade vi tonvikten på de rationella argumenten och fördelarna med att använda Optima.
  • På webbplatsen erbjöd vi en plats för ytterligare fördjupning och utvärdering. Här gavs användaren också möjlighet att beställa Optima.
3622
369

Resultat

HUNDRATALS TRAFIKSKOLOR HAR GÅTT ÖVER TILL OPTIMA och systemet är på god väg att bli en ny branschstandard. Vi kunde korta tiden från konvertering till beställning tack vare det fina samarbetet med STR. Deras vassa kommunikationsavdelning gjorde ett fantastiskt arbete med att ta fram idéer, underlag och material till marknadsföringen. Med en gedigen förståelse av målgruppen och en strategisk kombination av kanaler och medier lyckades vi tillsammans träffa helt rätt.