Komplett marknadsplan för företaget


Vi bygger upp en marknadsplan baserad på din nuvarande marknadssituation och information om konkurrenters marknadsföring.

Marknadsföringsplanen är plattformen för företagets marknadsnärvaro och kartlägger och fastställer relevanta aktiviteter i alla steg i köpprocessen. Detta är ett viktigt stöd för alla försäljningstaktiker och initiativ.

Arbetet med marknadsföringsplanen kombineras med ett flertal andra tjänster efter behov, såsom målgruppsanalys, konkurrensanalys, bestämning av marknadsföringsmål och kartläggning av köpprocessen.