Staka ut riktningen för din marknadsföring

Vi går igenom dina historiska resultat och nuvarande utmaningar, sätter upp marknadsföringsmål och mätpunkter i dina aktiviteter, och kopplar dem till dina affärsmål.

Utifrån detta rekommenderar vi hur målen ska implementeras och följas upp, och säkerställer eller sätter upp de mätpunkter som behövs.

Slutligen tittar vi på rapportering och uppföljning, så att du får det du behöver för att kunna ta rätt beslut och styra organisationen på ett välunderbyggt sätt.