En plan för en levande och effektiv kommunikation – kopplad till AI

För att nå ut med en tydlig och sammanhängande röst över alla plattformar och mediekanaler behöver du planera företagets kommunikation genom att utarbeta en redaktionell plan.

Tillsammans med dig identifierar vi teman, ämnen och berättelser som effektivt kommunicerar företagets budskap och tilltalar rätt målgrupper.

Genom att målinriktat använda olika innehållsformat – blogginlägg, artiklar, inlägg i sociala medier, video osv. – får du en bredd och dynamik i din kommunikation som bidrar till att hålla ditt varumärke aktuellt, intressant och synligt.

Förutom att ta fram själva innehållet erbjuder vi även analys av hur bra innehållet presterar. Du får insikter i hur materialet kan förbättras för att skapa starkare engagemang och större räckvidd. Den redaktionella planen är en levande strategi som vi hjälper dig att anpassa och förbättra i takt med företagets och tidens utveckling.

Slutligen skapar vi och promptar ditt företags egna GPT så det blir en del av allt vi och ni skriver med hjälp av ChatGPT. Ett kraftfullt sätt att göra så er redaktionella plan kommer till effektiv nytta.