Allmänt om VR-tekniken

identitet_vr_cut

VR-tekniken är inte ny, men har under senaste tiden förfinats och ger nu en stabil och bra upplevelse. Kvaliteten på upplevelsen har höjts markant med senare tids bättre ljud och upplösning i mobiler och VR-headsets. Det har inneburit att allmänheten är medveten om och nyfiken på tekniken, och kan uppleva den på rätt sätt. Vi har följt tekniken under en längre tid, nu ser vi tiden mogen att användas med en tillförlitlighet i upplevelsen.

Syftet med VR-stories

VR-storyn ska informera och underhålla, samtidigt.
VR-upplevelsen i sig bidrar till båda de här delarna. VR-storyn får en krydda i att man går in i och omsluts av den upplevelse vi vill ge. Men den kanske största fördelen är att du tar del av materialet i den takt och i den ordning du själv vill. Till skillnad från en film som har en start, ett bestämt händelseförlopp och slut, är du själv regissör i din VR-story. Du får dessutom innehållet serverat som text, berättarröst, klassisk film och VR-film. Du skapar din egen upplevelse och driver din egen inlärning.

Identitet_VR2