Så jobbar vi

Materialet projektanpassas, varje kund och uppdrag är unikt.

identitet_filmning5
identitet_filmning

Innehållet kan bestå av en blandning av redan producerat material och nyproducerat material.

Innehållet i en VR-Story kan när som helst uppdateras med nytt material.

identitet_filmning3
Identitet_VR2

Publicerade VR-stories kan återanvändas i en ny fristående upplevelse. På så vis kan man använda redan producerade Stories för att snabbt skapa nya med ett helt annat användningsområde.