Översyn och anpassning av din webbplats

Vi gör en genomlysning av din befintliga webbplats så att du får ett bra beslutsunderlag och en plan för vad som ska fungera hur och för vem. Vi ser över utseende, struktur, funktioner, kommunikation, besökarflöde och vad som behöver göras för att webbplatsen ska fungera optimalt i köpprocessen.
Ta kontakt med oss så tittar vi på dina behov tillsammans.