Endast fantasin sätter gränserna

Med film, virtual reality (VR) och animationer kan du förvandla idéer till levande visuella upplevelser som engagerar och berör din målgrupp på djupet. Rörliga medier ger dig friheten att skapa fantastiska berättelser och ta med din publik till nya platser där de kan interagera med din vision och ditt varumärke på ett sätt som är…

Läs mer

Var företaget som folk känner igen

En unik grafisk profil som ger ditt företag en tydlig och sammanhängande identitet kan vara avgörande för om dina kunder väljer dig över en konkurrent. Du behöver bland annat en logotyp som skapar associationer till det du erbjuder och företagets värderingar. Vare sig det gäller grafik till förpackningar, broschyrer, videor, webbsidor, marknadsföringsmaterial eller företagsbilars foliering…

Läs mer

Gå på fakta, inte magkänsla

Vi hjälper dig att omvandla komplexa data till klara insikter och konkreta åtgärder. Med våra avancerade verktyg i dataanalys och rapportering får du full insikt i hur din marknadsföring presterar och kan samköra den med alla de affärsverktyg du redan använder, till exempel Excel, PowerBI via Azure eller egna webbaserade lösningar.

Läs mer

Översyn och anpassning av din webbplats

Vi gör en genomlysning av din befintliga webbplats så att du får ett bra beslutsunderlag och en plan för vad som ska fungera hur och för vem. Vi ser över utseende, struktur, funktioner, kommunikation, besökarflöde och vad som behöver göras för att webbplatsen ska fungera optimalt i köpprocessen.Ta kontakt med oss så tittar vi på…

Läs mer

Lär känna den du tävlar mot

Tillsammans med dig djupdyker vi i data och information om dina konkurrenter för att ta reda på deras styrkor och svagheter. Genom att förstå hur de andra spelarna på marknaden jobbar kan du identifiera områden där du kan sticka ut från mängden med ditt erbjudande eller varumärke. Du får tydliga och handfasta insikter både i…

Läs mer

Komplett marknadsplan för företaget

Vi bygger upp en marknadsplan baserad på din nuvarande marknadssituation och information om konkurrenters marknadsföring. Marknadsföringsplanen är plattformen för företagets marknadsnärvaro och kartlägger och fastställer relevanta aktiviteter i alla steg i köpprocessen. Detta är ett viktigt stöd för alla försäljningstaktiker och initiativ. Arbetet med marknadsföringsplanen kombineras med ett flertal andra tjänster efter behov, såsom målgruppsanalys,…

Läs mer

Staka ut riktningen för din marknadsföring

Vi går igenom dina historiska resultat och nuvarande utmaningar, sätter upp marknadsföringsmål och mätpunkter i dina aktiviteter, och kopplar dem till dina affärsmål. Utifrån detta rekommenderar vi hur målen ska implementeras och följas upp, och säkerställer eller sätter upp de mätpunkter som behövs. Slutligen tittar vi på rapportering och uppföljning, så att du får det…

Läs mer

Förtroende bygger förtroende

Ett av de bästa sätten att bygga förtroende hos dina potentiella kunder är att visa upp allt bra ditt företag har gjort för andra. Vi hjälper dig att skriva starka kundcase som dina målgrupper kan relatera till och inspireras av när de utvärderar ditt erbjudande. Baserat på intervjuer och research bygger vi realistiska och autentiska…

Läs mer

En plan för en levande och effektiv kommunikation – kopplad till AI

För att nå ut med en tydlig och sammanhängande röst över alla plattformar och mediekanaler behöver du planera företagets kommunikation genom att utarbeta en redaktionell plan. Tillsammans med dig identifierar vi teman, ämnen och berättelser som effektivt kommunicerar företagets budskap och tilltalar rätt målgrupper. Genom att målinriktat använda olika innehållsformat – blogginlägg, artiklar, inlägg i…

Läs mer

Gör det enkelt för kunderna att komma till skott

Vi analyserar olika e-commercelösningar för att hitta en plattform som passar din verksamhet bäst. Genom att utvärdera och jämföra funktioner, skalbarhet och användarvänlighet säkerställer vi att plattformen du väljer lämpar sig för din affärsmodell och målmarknad. Vi tar även hänsyn till integreringsmöjligheter med befintlig digital infrastruktur, inklusive webbplats, CRM-system och andra marknadsföringsverktyg. Vare sig du…

Läs mer