Lär känna den du tävlar mot

Tillsammans med dig djupdyker vi i data och information om dina konkurrenter för att ta reda på deras styrkor och svagheter. Genom att förstå hur de andra spelarna på marknaden jobbar kan du identifiera områden där du kan sticka ut från mängden med ditt erbjudande eller varumärke. Du får tydliga och handfasta insikter både i…

Läs mer

Komplett marknadsplan för företaget

Vi bygger upp en marknadsplan baserad på din nuvarande marknadssituation och information om konkurrenters marknadsföring. Marknadsföringsplanen är plattformen för företagets marknadsnärvaro och kartlägger och fastställer relevanta aktiviteter i alla steg i köpprocessen. Detta är ett viktigt stöd för alla försäljningstaktiker och initiativ. Arbetet med marknadsföringsplanen kombineras med ett flertal andra tjänster efter behov, såsom målgruppsanalys,…

Läs mer

Staka ut riktningen för din marknadsföring

Vi går igenom dina historiska resultat och nuvarande utmaningar, sätter upp marknadsföringsmål och mätpunkter i dina aktiviteter, och kopplar dem till dina affärsmål. Utifrån detta rekommenderar vi hur målen ska implementeras och följas upp, och säkerställer eller sätter upp de mätpunkter som behövs. Slutligen tittar vi på rapportering och uppföljning, så att du får det…

Läs mer

Ditt skyltfönster mot världen

Vi hjälper dig att grundligt förstå ditt företag, dina målgrupper och dina unika värden innan vi tillsammans med dig bygger din webbplats. Du får en strategisk plan som täcker allt från övergripande utseende och känsla till de specifika funktioner och strukturer som behövs för att göra webbplatsen användarvänlig och effektiv. Vi fokuserar på att skapa…

Läs mer

Smart teknik, starkare marknadsföring

Schemalägg och följ upp dina marknadsföringskampanjer automatiskt. Med marketing automation når du ut till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med minimal manuell insats. Vi har expertisen och verktygen du behöver för att sätta upp ett effektivt marknadsföringssystem som ger dig detaljerade insikter och analyser av hur kampanjerna presterar. En stor fördel med marketing automation är…

Läs mer

Vet ditt värde och maximera det

Som din strategiska partner kartlägger vi tillsammans med dig företagets marknadsföringspotential. Vi tittar på vad som gör ditt erbjudande unikt, identifierar konkurrensen och utforskar nya möjligheter. Genom att analysera nyckelfaktorer hjälper vi dig att hitta rätt positionering på marknaden – ett arbete som sedan ligger till grund för hur du bäst jobbar med din marknadsföring.

Läs mer

Utstråla kvalitet och kompetens i varje detalj

Genom att använda originella, standardiserade och genomtänkta PowerPoint- och Word-mallar signalerar du att ditt företag är professionellt och kompetent på alla nivåer. Vi tar fram mallar för produktpresentationer, informationsblad, rapporter, avtal, brev, enkäter, platsannonser, instruktionsmanualer, kundunderlag m.m. som du kan använda för att göra ett professionellt intryck i all din kommunikation, såväl internt som externt.

Läs mer

Led fler i målgruppen från ovisshet till köp

För att identifiera, attrahera och ta hand om potentiella kunder behöver du inte bara en process – du behöver en motor som driver kunden genom alla steg i köpprocessen. Vi har strategierna, mätmetoderna och verktygen du behöver för att leda människor från ovisshet till konvertering: automatiserade mejlkedjor, uppföljning av övergivna varukorgar, sociala medier-kampanjer, målinriktade annonser,…

Läs mer

Ge företaget en stark ryggrad

I vår digitala värld finns ett allt större behov av att modernisera och underlätta kommunikationen och samarbetet mellan interna och externa system. Integration är centralt, och det finns en lång rad lösningar som du bör väga mot varandra. Ta en diskussion med oss om hur du kan förbättra effektiviteten och transparensen och slippa göra samma…

Läs mer

Vi vässar ditt budskap och kopplar det till AI

Ett vanligt missförstånd är att storytelling handlar om att berätta företagets historia. Det kan för all del vara trevligt, men inte så effektivt. Vad det egentligen handlar om är berättarteknik och att via det vara tydlig och engagera på sätt som vi människor är vana vid att ta till oss information. Genom att analysera trender…

Läs mer